Lezingen & Workshops

Onze consultants delen graag hun ervaringen en bevindingen. Onze filosofie hierachter is dat wij zo kritisch naar onszelf blijven, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en theorie aan praktijk kunnen koppelen. Over de volgende thema’s worden wij vaak gevraagd om te spreken en organiseren wij bijpassende workshops.

Digitale transformatie

We worden overspoeld met termen zoals Blockchain, Artificial Intelligence, Big Data en Internet of Things. Nieuwe spelers met een platform business model veroveren de markt. Gevestigde bedrijven stappen massaal over van het leveren van producten op integrale dienstverlening. Consumenten hebben plotseling vertrouwen gekregen in de medemens: ze overnachten bij wildvreemden in huis, leren hun ware liefde kennen via een app en beleggen hun geld niet langer via de bank maar investeren het in goede ideeën via crowd source media. Wat gebeurt er nou precies en welke technologieën hebben deze beweging in gang gezet? Welke impact hebben zij op de behoeftes in de markt? Wat kunnen zij voor uw bedrijf betekenen in termen van aanbod en bedrijfsprocessen?

Aansluitende workshops:

 • Business model innovatie
  Met behulp van St. Gallen Business Model Navigator denken we op een creatieve manier na over business model optimalisatie en business model innovatie. Lees hier meer over deze workshop.
 • Fit analyse
  De continuïteit van een organisatie is sterk afhankelijk van de mate waarin deze kan inspelen op verandering in de omgeving. Vanuit de systeemleer zijn er verschillende type verandering. Wat zijn 1e, 2e en n-orde veranderingen? In deze workshop maakt u kennis met de verschillende processen om met de verschillende type veranderingen om te gaan.  

Strategie

Strategie gaat simpelweg over de keuzes die een organisatie maakt om een lange termijn ambitie, de visie, te realiseren. De meest succesvolle organisaties hebben deze keuzes dan ook haarscherp en hebben heldere product-markt combinaties. Maar hoe maakt u een strategie? Welke elementen bevat het en welke modellen bieden handvatten? En wat zijn veel voorkomende strategische vraagstukken en manieren om hiermee om te gaan?

Aansluitende workshops:

 • Strategy: the basics
  Strategie wordt vaak als iets mysterieus ervaren. In een halve dag gaan maken wij de strategische opvattingen en keuzes die nu impliciet in de hoofden zitten expliciet en communiceerbaar. U maakt kennis met de basis begrippen van strategie en maakt een strategische analyse van de huidige situatie van uw organisatie. Wat is de missie & visie, positionering, waarde propositie, onderscheidend vermogen en key resources van uw organisatie?
 • Doelenboom
  De doelenboom methodiek wordt gebruikt om uw visie te vertalen naar concrete doelstellingen. In de implementatie fase helpt de doelenboom voortgang te monitoren, eventuele doelstellingen bij te stellen en geeft het duidelijke kaders om strategic drift te voorkomen.

Veranderkunde

Innovatie is vaak leuk; Er komt iets nieuws bij en dat geeft energie. Verandering is echter spannend; het bekende wat zo lang heeft gewerkt verlaten is een risico. Het mee krijgen van de organisatie, het creëren van de gepaste context en het stimuleren van de gewenste cultuur en gedragspatronen is cruciaal om de beoogde verandering te realiseren én in te bedden in de organisatie. Oog voor het menselijke aspect staat hierin centraal.

Aansluitende workshops:

 • Leiderschap en team ontwikkeling
  In deze workshop bespreken onze gecertificeerde consultants individuele en team drijfveren met behulp van Management Drives. Het team krijgt inzicht in haar sterktes en verbeterpunten en plaatst dit in de context van de organisatie. Lees hier meer over deze workshop.