Change

Verandering borgen

Strategische doelstellingen zijn geformuleerd. De eerste projecten moeten in gang gezet worden. En nu? Hoe zorgt u ervoor dat er daadwerkelijk iets verandert? En dat het blijvend veranderd? Het is een belangrijke vraag waarvan de waarde vaak onderschat wordt. Een dagje op de hei zitten om het met elkaar over de nieuwe beoogde cultuur te hebben is niet voldoende om daadwerkelijk een verandering door te voeren. Cultuur is namelijk niets anders dan ingesleten gedragspatronen, en die zullen niet veranderen door erover te praten.

Wij borgen de veranderingen met onze op maat gemaakte programma’s. Hierin ontwikkelen we de gewenste competenties van medewerkers en zoeken we naar processen en structuren die gewenst gedrag (=cultuur) stimuleren. We werken hiervoor op drie niveaus van verandering.

1. Allereerst begint verandering bij het individu. We gaan daarbij in gesprek over individuele drijfveren, competenties en voorkeuren van leiderschap. Wat is uw persoonlijke bijdrage aan de organisatie en visa versa? Waar krijgen de individuen energie van en welke taken en omstandigheden kosten energie? Hoe kunt u effectiever en efficiënter worden in de taak en rol die u uitoefent? Hierbij maken we gebruik van instrumenten zoals coaching, Management Drives en leiderschapsontwikkeling.

2. Vervolgens plaatsen we dit in team context: Hoe relateren de verschillende individuen zich tot elkaar en hoe vertaalt dit zich in sterktes en valkuilen op organisatieniveau? Welke gedragspatronen worden er waargenomen, welke moeten behouden of doorbroken worden en hoe kan dit gedaan worden?

3. Gedrag wordt op zijn beurt vertoond binnen een bepaalde context. Daarom moet een organisatie een context creëren die past bij de visie, strategie en kernwaarden om gewenst gedrag te stimuleren. Welke structuren (hiërarchisch vs plat), processen (maandelijks team overleg vs individuele check-ins), omgeving (afgesloten kamers vs kantoortuinen), events (kennissessies vs sporttoernooien) stimuleren het gewenste gedrag en de beoogde cultuur?

Bij DKSC realiseren wij duurzame verandering door aandacht te geven aan zowel de harde als de zachte kant. Wilt u meer weten over dergelijke verandertrajecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!