Leiderschap & team ontwikkeling

Goed leiderschap haalt het beste uit mensen en hun omgeving. Mensen ervaren een continue spanning tussen organisatie doelen, individuele behoeften en voorkeuren van hun samenwerkingspartners. Deze spanning kan ten koste gaan van de motivatie en prestaties van individuen, teams en organisaties. Inzicht in drijfveren geeft een aanknopingspunt om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar beter te begrijpen en om op een effectievere manier met elkaar samen te werken. DKSC is een gecertificeerde partner van Management Drives. Wij gebruiken individuele profielen van Management Drives voor persoonlijke ontwikkeling en coaching gesprekken. Daarnaast gebruiken we Management Drives voor team en organisatie ontwikkeling.

Workshop Team Profielen

Aan de hand van individuele profielen kan een team profiel worden opgesteld. Succesvolle teams hebben een combinatie van profielen en weten hoe en wanneer zij elkaars krachten kunnen inzetten. In deze workshop leren de deelnemers kijken vanuit de zes drijfveren en leren zij hun gedrag aan te laten sluiten op de drijfveren van de ontvanger. Het team krijgt inzicht in haar sterktes en verbeterpunten. Welke drijfveren worden er (over)vertegenwoordigd en waar liggen potentiële blinden vlekken? Hoe kan hiermee omgegaan worden? Vervolgens wordt dit in de context van de organisatie geplaatst. Hoe voegt het team waarde toe in de keten?